Legalizacja


Laboratorium Pomiarowe AUTO-STOMA prowadzi działalność od 1998 r.

Wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normą PN/EN 45001 oraz przewodnikiem ISO/IEC-25 pozwoliło na pozytywne przeprowadzenie auditu certyfikacyjnego i uzyskanie akredytacji Głównego Urzędu Miar oraz upoważnienia Prezesa Głównego Urzędu Miar do kontroli metrologicznej analizatorów spalin samochodowych. Tym samym Laboratorium Pomiarowe AUTO-STOMA wpisało się na listę laboratoriów akredytowanych będąc jedenastym laboratorium tego typu w Polsce (AP-011). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i dostosowując się do zmieniających się wymagań jednostek akredytujących laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i kontynuowało starania o rozszerzenie zakresu akredytacji o sprawdzanie kolejnych urządzeń pomiarowych. Zaowocowało to uzyskaniem akredytacji PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) i upoważnieniem do kontroli metrologicznej manometrów do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów, a w następnej kolejności upoważnieniem do legalizacji tachografów samochodowych.

W 2003r. laboratorium ponownie rozszerzyło zakres akredytacji i uzyskało upoważnienie Prezesa GUM do legalizacji mierników poziomu dźwięku. Należy dodać, że nasze laboratorium zatrudnia wysokokwalifikowanych pracowników, posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie akredytowanych metod pomiarowych. Wiedza pracowników wsparta jest nowoczesnym zapleczem pomiarowym umożliwiającym uzyskiwanie rzetelnych wyników badań. Wyniki badań są odniesione do wzorców państwowych poprzez zachowanie ciągłości łańcucha pomiarowego i wzorcowanie naszego wyposażenia w Głównym Urzędzie Miar lub w innych laboratoriach pomiarowych. Zapewniamy krótkie terminy realizacji zleceń: – legalizacja analizatorów spalin samochodowych – legalizacja manometrów do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych – wzorcowania narzędzi pomiarowych (długość i kąt, ciśnienie, temperatura, moment i siła) – sprawdzenia okresowe urządzeń

NOWOCZESNY MODEL

Dostarczamy Najlepsze
rozwiązania w branży

Aby sprostać rosnącym wymaganiom stawianym przez klientów, firma AUTO-STOMA
opracowała i wdrożyła autorski system jakości zgodny z wymaganiami zawartymi
w normie ISO 9002:1994 i uzyskała Certyfikat Systemu Jakości nr NC-195/00.

S

Serwis

L

Legalizacja

W

Wzorcowanie

H

Handel