Akredytacja 


Wielkości mierzone:

  • analiza gazów
  • długość

Wzorcowane obiekty:

  • analizatory spalin samochodowych
  • czujniki analogowe o wartości działki elementarnej
  • czujniki cyfrowe o rozdzielczości
  • mikrometry zewnętrzne
  • suwmiarki

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 011

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie/Issue 18 z/of 12.12.2022

Nazwa i adres / Name and address
AUTO-STOMA PATRYCJUSZ STOMA
LABORATORIUM POMIAROWE AUTO-STOMA

ul. Jagiellońska 2D
20-806 Lublin
Działalność prowadzona
/ Activity conducted

w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)
Wzorcowanie
/ Calibration:
Numer i nazwa wielkości mierzonej
/ number and name of measurand)
3.03 ułamek molowy (analiza gazów)*)
6.01 długość*)

*) Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Pomiarowe Auto-Stoma
ul. Jagiellońska 2D, 20-806 Lublin

Obiekt wzorcowania/pomiaruZakres pomiarowyNiepewność
pomiaru dla CMC
Miejsce
dział.
Metoda
pomiarowa
ułamek molowy (analiza gazów)
analizatory spalin samochodowych
CO
CO
CO2
CO2
C3H8
C3H8

(4 ÷ 6) mmol/mol
(29 ÷ 43) mmol/mol
(48 ÷ 71) mmol/mol
(111÷ 166) mmol/mol
(160 ÷ 240) μmol/mol
(1600 ÷ 2400) μmol/mol

5%
3%
3%
3%
5%
3%
S


IJ-02


długość
suwmiarki(0 ÷ 250) mm15 μmSIJ-03
mikrometry zewnętrzne(0 ÷ 25) mm
(25 ÷ 50) mm
(50 ÷ 75) mm
(75 ÷ 100) mm
5 μm
6 μm
7 μm
8 μm
SIJ-04
czujniki analogowe o wartości działki
elementarnej 0,01 mm
(0 ÷ 25) mm7 μmSIJ-06
czujniki cyfrowe o rozdzielczości
0,01 mm
(0 ÷ 50) mm5 μmSIJ-06

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia
ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego
udziału w wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewność pomiaru dla CMC wyrażona
jest w jednostkach wielkości mierzonej.

NOWOCZESNY MODEL

Dostarczamy Najlepsze
rozwiązania w branży

Aby sprostać rosnącym wymaganiom stawianym przez klientów, firma AUTO-STOMA
opracowała i wdrożyła autorski system jakości zgodny z wymaganiami zawartymi
w normie ISO 9002:1994 i uzyskała Certyfikat Systemu Jakości nr NC-195/00.

S

Serwis

L

Legalizacja

W

Wzorcowanie

H

Handel