Witaj


Firma AUTO-STOMA jest firmą prywatną, której właścicielem jest Patrycjusz Stoma.

Została założona 15 listopada 1995 r. z siedzibą przy Drodze Męczenników Majdanka 60-62 w Lublinie, jako firma zajmująca się handlem urządzeniami diagnostycznymi wyposażenia warsztatów samochodowych. W celu zapewnienia pełnej obsługi naszych klientów w strukturze firmy powstało Laboratorium Pomiarowe AUTO-STOMA, które w 1998 r. certyfikowało System Zarządzania Jakością (nr akredytacji 11/A/98 na zgodność z normą PN/EN 45001 i przewodnikiem ISO/IEC-25) i uzyskało upoważnienie prezesa Głównego Urzędu Miar do prowadzenia kontroli metrologicznej analizatorów spalin, wpisując się na listę laboratoriów akredytowanych z numerem 11.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom stawianym przez klientów, firma AUTO-STOMA w 2000 r. „własnymi siłami” opracowała i wdrożyła system jakości zgodny z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9002:1994 i uzyskała Certyfikat Systemu Jakości nr NC-195/00 . Zakresem certyfikacji objęte zostało Techniczne Biuro Handlowe. W związku powstaniem Polskiego Centrum Akredytacji, utworzonego na bazie Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM) zmieniła się jednostka udzielająca akredytacji i w dniu 25 października 2001 r. podczas auditu kontrolnego Laboratorium Pomiarowe AUTO – STOMA otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie i Certyfikat Akredytacji Nr AP 011.

W listopadzie 2002 r. przenieśliśmy się do nowej siedziby przy ul. Jagiellońskiej 2d.

NOWOCZESNY MODEL

Dostarczamy Najlepsze
rozwiązania w branży

Aby sprostać rosnącym wymaganiom stawianym przez klientów, firma AUTO-STOMA
opracowała i wdrożyła autorski system jakości zgodny z wymaganiami zawartymi
w normie ISO 9002:1994 i uzyskała Certyfikat Systemu Jakości nr NC-195/00.

S

Serwis

L

Legalizacja

W

Wzorcowanie

H

Handel